Langdalsparken
i Svejbæk

Langdalsvej
8600 Silkeborg

Tlf: 86 84 69 53
Send mail

Udstykningsplan

Udstykningsplanen for Langdalsparken er omfattet af lokalplan 36-002 for Silkeborg kommune. Udstykningsplanen er udført af arkitektfirmaet Årstiderne Arkitekter A/S. Det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S har projekteret og ført tilsyn med byggemodningen. Lokalplan og udstykningsplan er udført ud fra et grønt koncept. Udstykningsplanens opdeling i boligklynger giver et varieret boligbillede, hvor de grønne tage er bindeleddet for bebyggelsen. Konceptet understreges af, at vejafvandingen sker i åbne græsklædte render, der fører til et nedsivningsbassin, mens regnvandet fra de enkelte parceller ledes til faskiner på parcellen. Legepladsarealet i udstykningens nordlige ende sikrer, at områdets børn kan benytte legepladsen uden at krydse trafikerede veje. Arealet kan samtidig benyttes til beboernes fælles aktiviteter, grill m.m.

Allerede fra udstykningens start er der plantet 3-4 m høje træer, som sammen med randbeplantningen langs Langdalsvej vil give udstykningen et færdigt præg i løbet af få år.

Opførelsen af det første byggeri er påbegyndt i april 2013 og er i august 2013 langt fremme – spærene til tagkonstruktionen er rejst.

Læs mere på nedenstående link om detaljer og forskrifter ifm. udstykningen.

Klik her for at se udstykningsplanen og bilagene.

Klik her for at se beplantningsplanen for området.