Langdalsparken
i Svejbæk

Langdalsvej
8600 Silkeborg

Tlf: 86 84 69 53
Send mail

Priser

Priserne for grundene er inklusiv moms, samt tilslutningsafgift for el, vand og kloak.
Der er naturgastilslutnings mulighed i boligvejene.
Og der er Internet/tv tilslutningsmulighed, ledning er ført ind på grundene.

15.000 m² grønt område er anlagt med plantning af ca. 90 stk. 3-4 m høje ege-, fyr- og birketræer. Der er desuden plantet hække og enebærbuske ifølge beplantningsplanen. Vejene er anlagt med asfalt og der er opsat gadelys. Derudover er der anlagt diverse stier med asfalt og stenmel.

Se priser på grundene her.

For nærmere oplysninger kontakt Carl Strunge Jensen på carlstrunge@langdalsparken.dk.