Langdalsparken
i Svejbæk

Langdalsvej
8600 Silkeborg

Tlf: 86 84 69 53
Send mail

Købsbetingelser

De forskellige købsbetingelser ifm. anskaffelsen af en parcel i Langdalsparken er beskrevet nærmere i et særskilt dokument. Se nedenstående link for alle detaljer.

Se også bilagene under udstykningsplanen.

Klik her for at se købsbetingelserne.